2009-05-14 09:55 #0 av: sissie

Det är inte alltid så lätt att få till ett spelschema som fungerar när man är några stycken. Är man 3-4 stycken så är det jättelätt men sen blir det knepigare. Så här är några spelscheman att använda. Det är ett rotationssystem där man helt enkelt tar ett kliv till spelet brevid. Vänster eller höger beroende på vilket spel som man använder som spel nummer ett. Byt ut siffrorna mot namnen och så är det klart.

Spelschema 4-5 spelare

Omg 1
1 - 4
2 - 3

Omg 2
5 - 3
1 - 2

Omg 3
4 - 2
5 - 1

Omg 4
3 - 1
4 - 5

Omg 5
2 - 5
3 - 4

Spelschema 6-7 spelare

Omg 1
1 - 6
2 - 5
3 - 4

Omg 2
7 - 5
1 - 4
2 - 3

Omg 3
6 - 4
7 - 3
1 - 2

Omg 4
5 - 3
6 - 2
7 - 1

Omg 5
4 - 2
5 - 1
6 - 7

Omg 6
3 - 1
4 - 7
5 - 6

Omg 7
2 - 7
3 - 6
4 - 5

Spelschema 8-9 spelare

Omg 1
1 - 8
2 - 7
3 - 6
4 - 5

Omg 2
9 - 7
1 - 6
2 - 5
3 - 4

Omg 3
8 - 6
9 - 5
1 - 4
2 - 3

Omg 4
7 - 5
8 - 4
9 - 3
1 - 2

Omg 5
6 - 4
7 - 3
8 - 2
9 - 1

Omg 6
5 - 3
6 - 2
7 - 1
8 - 9

Omg 7
4 - 2
5 - 1
6 - 9
7 - 8

Omg 8
3 - 1
4 - 9
5 - 8
6 - 7

Omg 9
2 - 9
3 - 8
4 - 7
5 - 6